Specialisaties

Specialisaties Oefentherapie Cesar / Mensendieck Lelystad

Naast de hoofdspecialisaties (Chronische Pijn/ Slapen/ Parkinson/ MS) hebben wij in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het behandelen van patiënten met nek-, schouder-en rugklachten. Ook zien wij regelmatig scholieren en pubers i.v.m. bijvoorbeeld houdingsproblemen/ hoofdpijn/ spanningsklachten. 

Bedrijfsoefentherapie voorkomt ziekte verzuim.

Steeds meer (bedrijfs)oefentherapeuten geven voorlichting en/of trainingen binnen bedrijven. Zo ook bedrijfsoefentherapeut Ria Geurtsen.

De trainingen zijn met name gericht op het voorkomen van klachten en het voorkomen van verzuim en arbeidsongeschiktheid.Bedrijfsoefentherapie vindt altijd plaats in de werkomgeving. Daar analyseert de bedrijfsoefentherapeut door middel van een werkplekonderzoek de handelingen die werknemers verrichten en de wijze waarop zij deze uitvoeren. Op grond daarvan krijgen werknemers in groepsverband en/of individueel begeleiding. Het blijkt dat klachten en ziekteverzuim hierdoor aanzienlijk verminderen.

Als u als bedrijf hierin interesse in heeft, dan kunt u een offerte bij ons aanvragen.
Er zijn diverse mogelijkheden om aan uw wensen of die van uw medewerkers tegemoet te komen.

Netwerk Chronische Pijn
De praktijk is aangesloten bij het landelijk Netwerk Chronische Pijn. Een netwerk van oefentherapeuten Cesar en Mensendieck die allen volgens dezelfde behandelmethodiek werken.
Als pijn langdurig aanwezig is, kan het een eigen leven gaan leiden, met grote gevolgen voor het dagelijks leven. Door op een andere manier om te gaan met de pijn en haalbare doelen te stellen, krijg je weer grip op je klachten en je kwaliteit van leven verbetert.

Tijdens de behandeling is de oefentherapeut als het ware je coach.
 
Behandeling:
Gestart wordt met het in kaart brengen van de oorzaken van uw pijn, uw ervaring van de pijnklachten en hoe u hiermee omgaat. Samen met uw therapeut stelt u vervolgens haalbare doelen op. Uitgangspunt hierbij is dat u weer grip op uw klachten krijgt en uw kwaliteit van leven verbetert.

Samen met de oefentherapeut gaat u met uw eigen
doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor u belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.
 
Wat is chronische pijn?
Chronische pijn ontstaat in wezen door veranderingen in het centrale zenuwstelsel: sensitisatie. Deze pijn is complex, de mate waarin iets pijn doet, hangt mede af van de:
 • Interpretatie van uw pijnklachten.
 • Wijze waarop patiënten met hun klachten omgaan.
 • Mate waarin iemand in staat is zelf controle te krijgen over zijn pijnklachten.
 • Stress factoren waar de patiënt mee geconfronteerd wordt.
Chronische pijn wordt niet zozeer bepaald door de mate waarin lichaamsweefsel daadwerkelijk beschadigd is maar door de wijze waarop iemand zelf en zijn zenuwstelsel met die pijn omgaan.
 

Over MS Zorg Nederland

MS Zorg Nederland is een onafhankelijke organisatie waarbinnen diverse partijen die actief betrokken zijn bij de zorg voor mensen met MS met elkaar samen werken om de meest optimale zorg denkbaar vorm te geven en toegankelijk te maken. 

De missie van MS Zorg Nederland is het realiseren van de meest optimale zorg denkbaar voor alle mensen met MS en hun naasten in de eigen omgeving en in iedere fase van de ziekte. De patiënt staat hierbij centraal en heeft zelf de regie over zijn zorgproces.

Omdat goede zorg ook toegepast moet kunnen worden, initieert, stimuleert en faciliteert MS Zorg Nederland de vorming van multidisciplinaire regionale netwerken van deskundige zorgverleners. In deze netwerken participeren MS-verpleegkundigen, neurologen, revalidatieartsen, specialisten ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten en psychologen. Zorgverleners die actief zijn binnen deze netwerken zijn geschoold in de behandeling en begeleiding van mensen met MS en werken intensief met elkaar samen. 

MS zorg is een specialisatie van R. Geurtsen per 2020.

Op het gebied van houdings- en bewegingsproblemen, balansproblemen, conditieverlies en het uitvoeren van bewegingsactiviteiten in het dagelijks leven, kan de oefentherapeut uitstekend helpen.

Voor meer informatie: www.mszorgnederland.nl

Ria Geurtsen is als Cesar oefentherapeut aangesloten bij het ParkinsonNet: zorgverleners gespecialiseerd in Parkinson!

De Parkinson patiënt kan goed geholpen worden door de oefentherapeut Cesar omdat deze gespecialiseerd is in de houdingen en bewegingen van het lichaam.

Bij Parkinson is juist vaak het dagelijks bewegen een probleem. Door middel van gerichte training kan dit positief beïnvloed worden. Bijvoorbeeld traplopen, zitten gaan en opstaan leert u door dit in de praktijk/dagelijks leven te trainen. De oefentherapeut helpt u daarbij.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch Parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Parkinsonpatiënten en verwijzers kunnen gemakkelijk op zoek naar zorgverleners die gespecialiseerd zijn in de behandeling van de ziekte van Parkinson. Kijk op de ParkinsonNet Zorgzoeker voor de specialisten bij u in de buurt!

ParkinsonNet Lelystad e.o. bestaat uit meer dan 20 zorgverleners waarvan Ria Geurtsen vele jaren de regio coördinator is geweest. Men vergadert meerdere malen per jaar om de zorg en samenwerking rondom de Parkinson patiënt te optimaliseren.Wanneer is er aanleiding voor een doorverwijzing naar een oefentherapeut? Er kunnen verschillende aanleidingen zijn voor doorverwijzing naar een oefentherapeut. Enkele voorbeelden zijn: u ervaart problemen bij dagelijkse bewegingen, u heeft een verminderde conditie, u heeft nek- of schouderklachten, u heeft problemen met lopen, u bent het afgelopen jaar meerdere malen gevallen en bent hierdoor geneigd om minder te bewegen. De oefentherapeut Cesar of kan u bij deze problemen en klachten begeleiden en adviseren.

Kan ik doorverwezen worden naar een oefentherapeut Cesar? Ja, nadat een neuroloog bij u de ziekte van Parkinson heeft geconstateerd, kunt u een doorverwijzing naar de oefentherapeut krijgen, bijvoorbeeld van uw huisarts, de parkinsonverpleegkundige, de neuroloog of een andere medische specialist.

Tip! Kijkt u eens op de website van Parkinson Café Lelystad wat deze voor u of uw gezinsleden / mantelzorgers kan betekenen. Ook op facebook via: https://www.facebook.com/parkinsoncafelelystad/

De slaapoefentherapeut kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 9 behandelingen.

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren constant verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.

Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?
De oefentherapeut benadert uw slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt.
Systematisch worden uw onderliggende redenen van het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.

De oefentherapeut helpt u met:

 • Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
 • Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
 • Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
 • Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.

Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?

 1. Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
 2. Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
 3. Behandeldoel/plan: Aan het eind van het eerste consult maakt u samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
 4. De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
 5. Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek ( en uw recensie voor de website?)

Wij hopen u te ontmoeten en beloven u met al het goede wat wij in ons hebben, te helpen met uw slaapprobleem.

Wat neemt u mee?

 • Een verwijsbrief is fijn maar niet noodzakelijk.
 • Uw zorgverzekeringspasje.
 • Uw identiteitsbewijs of rijbewijs.
 • Een groot badlaken/ eventueel uw eigen hoofdkussen/ eventueel dekentje of plaid (om warm te blijven tijdens het liggen)
 • Uw slaapdagboek mits u dit heeft.
 • Uw rapportage van het slaapcentrum indien van toepassing

Kinderslaapoefentherapie.
Ook begeleiding van gezin /ouders bij slaapproblemen met hele jonge kinderen en baby’s.

De oefentherapeut behandelt indien noodzakelijk ook aan huis. Dit wordt op dezelfde wijze vergoed als de behandelingen in de praktijk.

Bijvoorbeeld:

 • U komt thuis na een ziekenhuisopname en heeft revalidatie nodig.
 • U bent op leeftijd en merkt dat U steeds minder beweegt/balansafname.
 • U heeft last van hyperventilatie en durft uw huis niet te verlaten.
 • U heeft dusdanige klachten dat U niet in staat bent te reizen.

Vraag gerust naar de mogelijkheden. Het is de verwachting dat de ouderenzorg in Nederland door de vergrijzing sterk zal toenemen. Oefentherapie kan een belangrijke rol spelen omdat juist oefentherapeuten experts zijn op het gebied van behoud van zelfstandigheid, revalidatie en verbetering van kwaliteit van leven.

Oefentherapie richt zich op de functionele revalidatie en resocialisatie van thuiswonende ouderen, chronisch zieken en terminale patiënten.
Doel is om de patiënt zo lang mogelijk, op een verantwoorde manier, in zijn/haar eigen leefomgeving te laten functioneren.

Gezondheidscentrum “Jol” | Jol 37-18 | 8243 HP Lelystad | Tel. 0320 257458

Locatie “Botter” | Botter 44-11 | 8243 JE Lelystad | Tel. 06-42283003